slogan

Tài khoản ngân hàng

Quý khách chuyển tiền cho chúng tôi vào tài khoản sau đây:

Công Ty Cổ Phần Van Ống Công Nghiệp Việt Nam

Số TK : 020023254558 tại ngân hàng Sacombank- chi nhánh Thanh Trì - Hà Nội

Ghi chú: Để hàng hóa và giá cả được chính xác, ngay sau khi quý khách chuyển tiền xin vui lòng fax giấy ủy nhiệm chi có dấu ngân hàng chuyển tiền để nhân viên kinh doanh làm căn cứ giữ hàng và giá tiền theo đúng thỏa thuận cho quý khách.

 

Sản phẩm đã xem